Dagens citat:
Jeg har skidt, men det var under pres!
-- Eddie til kæresten

Kalender

SEPTEMBER
Monday d. 25. September 2017

Muserne Præsenterer: Werewolf!

Så er vi tilbage og udover brætspil hver mandag så sørger vi også for at "Muserne præsenterer:" er tilbage! Denne gang er det werewolf, et socialt spil hvor alle kan være med! :D

Friday d. 29. September 2017

Oktoberfest 2017

Fredag d. 29 seotember inviterer vi atter en gang til en faktisk aften, spækket med øl i kæmpe glas, Hansi Hinterseer for alle pengene og lækre damer (m/k) i små fine kjoler. =D
Læs mere...

nyheder

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling 2017
14. marts 2017
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2017
1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Niels Peter Meyn Milthers
2) Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Morten Rasmussen

3) Valg af 3 stemmetællere

4) Bestyrelsens beretning v. Mikkel Stolborg
5) Kassererens beretning v. Natasha Kure Oreskov

Revision ved Klaus Birkelund Jensen og Jacob Jepsen

6) Godkendelse af regnskab 2016

7) Orientering om uddeling af årets resultat

8) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen anbefaler at vi fastholder kontingent på 25 kroner.

9) Orientering om særlige medlemskaber givet i 2016/2017

10) Valg af bestyrelse

Opstillede:

o Bjarke T. Nielsen (25+)

o Natasha Kure Oreskov (25+)

o Arinbjörn Brandsson (25+)

o Rune Vium Søndergaard (under 25)
11) Valg af revision og kritisk revision

12) Indkomne forslag

o Vedtægtsændringer:
Vedtægtstilføjelses forslag 1 v. Toke Bjerge Nørbjerg

§5 stk. 13: Godkendte referater, fra generalforsamlinger, offentliggøres på foreningens officielle hjemmeside.

13) Eventuelt

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Caféen? poll

Hvem holder den bedste revy ?
Biologi
Datalogi
Fysik
Matematik
Mol-Bio
Hvad er en revy
Humatisterne
   Se resultat

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter