Dagens citat:
Man kan altid drikke sig op
-- Hansi (cafegænger)

Kalender

DECEMBER
Monday d. 18. December 2017

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde d. 18. December 2017 kl. 18:00 i foreningens lokaler. Hvis man gerne vil deltage, bedes man informere bestyrelsen herom på cafe@cafeen.org, og forslag til dagsordenen bedes ligeledes sendt til bestyrelsen inden d. 17. December 2017 kl. 12:00. Dagsordenen offentliggøres snarest herefter.

Uddeling af overskud 2017/2018 - 2. runde
Tuesday d. 31. October 2017
Er du med i et godt studentersocialt projekt der kunne trænge til lidt støtte?? Eller kender du til et?? Så kig med her!

I henhold til generalforsamlingens beslutning, har bestyrelsen mulighed for at uddele op til 8.800,- til studentersociale projekter på Nørre Campus.

Alt i skal gøre er at sende en ansøgning der indeholder en beskrivelse af projektet samt et budget der viser hvordan/hvad pengene skal bruges på (gerne med link til hvad i ønsker at købe) til cafe@cafeen.org

Deadlinen for at indsende ansøgninger er tirsdag d. 31 oktober kl. 23:59. Ansøgningerne behandles dagen derpå, til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Mvh. Natasha
På vejne af Caféen?s bestyrelse


Fra vedtægterne for foreningen til Cafédrift af 1993:

§2, stk. 3
Ethvert overskud efter konsolidering skal uddeles som tilskud til studentersociale aktiviteter til gavn for de studerende ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Uddelingen forestås af foreningens bestyrelse.

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Caféen? poll

Hvem holder den bedste revy ?
Biologi
Datalogi
Fysik
Matematik
Mol-Bio
Hvad er en revy
Humatisterne
   Se resultat

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter