Dagens citat:
Den smager som en 17-årig
-- Arinbjörn om fisk

Kalender

SEPTEMBER
Wednesday d. 18. September 2019

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde. Mødet afholdes onsdag d. 18/9 kl. 18 i Caféen?s lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde (på cafe@cafeen.org) senest tirsdag d. 17/9-19 kl. 12.00. Dagsorden udsendes snarest herefter.

Dagsorden
Thursday d. 13. June 2019
0. Fælles spisning v. Adam

0.5 Kage

1. Formalia

2. [[https://trello.com|Action Items]] - Er det lavet, eller skal det videreføres til næste gang?

3. Godkendelse af referat fra sidst

4. Gennemgang af beslutninger taget siden sidste møde

5. Næste møde

6. Besvarelse af mails indtil næste møde

7. Post

8. Siden sidst
** Gennemgang af arrangementer
** Gennemgang af ansvarsposter og udvalg

9. Kommende arrangementer

10. Udlejninger

11. Musik v Stefan

12. Stand-up v. Adam

13. Spil om fredagen (igen igen) v. Adam

14. Studiestart

15. Ekstra pengeskab v. Natasha

16. Hjemmeside v. Natasha

17. Lukket punkt

n-1. Eventuelt

n. Øl og hygge

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Caféen? poll

Hvem holder den bedste revy ?
Biologi
Datalogi
Fysik
Matematik
Mol-Bio
Hvad er en revy
Humatisterne
   Se resultat

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter