Dagens citat:
Kun SIMPELT tyveri? Hvad skal jeg gøre, før det bliver avanceret tyveri?
-- criis

Kalender

NOVEMBER
Tuesday d. 30. November 2021

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde. Mødet afholdes tirsdag d. 30/11-21 kl. 18:00 i foreningens lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Ønsker man at deltage i mødet, kan man sende en besked til bestyrelsen på cafe@cafeen.org. Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde (på cafe@cafeen.org) senest mandag d. 29/11-21 kl. 12:00. Dagsorden udsendes snarest herefter.

Cafeen billedcollage

nyheder

Corona pas påkrævet på Caféen?s arealer
12. november 2021
Regeringen har påbudt at alle cafeer tjekker Corona pas, så dette er naturligvis også et krav hos os fra i dag af.
Ved ankomst Caféen? går man derfor til baren og fremviser medlemskort og Corona pas/negativ test. Man modtager derefter et stempel som man efterfølgende viser ved hvert køb, samt ved de runder vores frivillige tager for at tjekke folk.

__________________________________________________

The government has mandated cafes to check Corona passpport, so naturally it is a requirement on our premises from today.
On arrival at Caféen? Go the bar and present your Caféen?s membership and your Corona passport/negative test. You will then receive a stamp which you afterwards show with each purchase, as well as at the rounds our volunteers make to check people.
19. august 2021
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2021
06. marts 2021
I henhold til foreningens vedtægter[1] indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling 2021 i Foreningen til Cafedrift af 1993.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 9 marts, klokken 17:45, via Zoom

Jævnfør § 5, stk. 5, 6 & 7 skal det påpeges, at forslag til vedtægtsændringer, opstillinger til bestyrelsen samt øvrige emner til dagsordenen skal sendes til cafe@cafeen.org, og skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 1 marts, kl. 23:59.

Forslag/opstillinger modtaget herefter betragtes som ugyldige, og forkastes.

Opstillinger til bestyrelsen skal indeholde den opstilledes fulde navn, alder og evt studie. Jævnfør § 5, stk. 8 kræver opstilling til bestyrelsen, medlemskab af foreningen.

Den endelige dagsorden offentliggøres efter d. 2 marts dog ikke senere end tre dage før generalforsamlingen.
Sammen med dagsordenen vil der blive udsendt en liste med gældende retningslinjer for mødet, samt en kopi af regnskabet for 2020.

Vi minder alle medlemmer om, at der skal kunne fremvises gyldigt medlemskort, som bevis på medlemskab af foreningen. Skulle man ikke have nået at anskaffe sig et medlemskort inden Caféen? blev lukket ned, vil det være muligt at anskaffe sig et via "click&collect". Mere info om dette vil komme på et senere tidspunkt.

Vel mødt
- Bestyrelsen

[1]: http://www.cafeen.org/index.php?generelt=2
Læs mere...
Medlemskort til Generalforsamling 2021
23. februar 2021
Til alle vores dejlige medlemmer,

Som i nok har set, har Cafeen? indkaldt til dette års Generalforsamling, der afholdes tirsdag d. 9/3-2021 over Zoom.

Per foreningens vedtægter, kan man dog kun deltage i Generalforsamlingen, hvis man kan fremvise et medlemskort gældende for det nuværende studieår. Vi er klar over at det kan have været svært at anskaffe sig et medlemskort i år, grundet nedlukning og restriktioner.

Bestyrelsen har derfor besluttet at arrangere en click&collect, så de, der ønsker mulighed for at deltage i Generalforsamlingen, kan bestille og afhente et gyldigt medlemskort på et aftalt tidspunkt.

Proceduren for click&collect bliver at man tager kontakt til Cafeen?s bestyrelse per mail (på cafe@cafeen.org) og aftaler et tidspunkt for afhentning mellem kl. 11-19, en af de følgende datoer:
- Tirsdag d. 2/3
- Onsdag d. 3/3
- Torsdag d. 4/3

Det understreges at Cafeen? ikke holder normalt åbent, og ønsker man at købe og afhente et medlemskort SKAL man altså have en stående aftale med bestyrelsen herom.

Mvh. Bestyrelsen
Indsupplering foretaget i bestyrelsen
10. oktober 2020
Hej dejlige medlemmer,

Vi har den dejlige nyhed, at bestyrelsen efter samtale med Stefan Kröll Rasmussen har indsuppleret ham i Caféen?s bestyrelse.
Den siddende bestyrelsen har altid mulighed for at indsupplere et sagkyndigt medlem til bestyrelsen. Beslutningen skal vedtages enstemmigt.
Dette betyder, at Kröll har ret til at sidde med til alle lukkede punkter samt være en del af alle bestyrelsens kommunikationskanaler. Han har taleret til alle emner, men ingen stemmeret, da han ikke er indstemt ved seneste generalforsamling.

Beslutningen er taget på bevæggrund af hans store interesse i bestyrelsen og generelle indsats på at forbedre og hjælpe Caféen?.

Har i spørgsmål er i velkommen til enten at skrive til bestyrelsen på cafe@cafeen.org, eller at læse vores forretningsorden, som kan findes på
https://www.cafeen.org/index.php?generelt=1

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter