Dagens citat:
Jeg drømte jeg mødte en gartnergrønmand...
-- Sales

Kalender

MARCH
Monday d. 2. March 2020

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde. Mødet afholdes mandag d. 2/3 kl. 18 i Caféen?s lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde (på cafe@cafeen.org) senest søndag d. 1/3-20 kl. 12.00. Dagsorden udsendes snarest herefter.

Tuesday d. 10. March 2020

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020 I henhold til foreningens vedtægter[1] indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Foreningen til Cafedrift af 1993.
Læs mere...

Cafeen billedcollage

nyheder

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020
19. februar 2020
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020

I henhold til foreningens vedtægter[1] indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Foreningen til Cafedrift af 1993.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 10 marts, klokken 17:45 i foreningens lokaler på Universitetsparken 15C.

Under mødet vil der være vand, kaffe/the, sandwiches og snacks til alle deltagere, og efter mødet er slut vil der være fri bar i light/lux øl, vand og spiritus! =D

Jævnfør § 5, stk. 5, 6 & 7 skal det påpeges, at forslag til vedtægtsændringer, opstillinger til bestyrelsen samt øvrige emner til dagsordenen skal sendes til cafe@cafeen.org, og skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 1 marts, kl. 23:59:59.

Forslag/opstillinger modtaget herefter betragtes som ugyldige, og forkastes.

Opstillinger til bestyrelsen skal indeholde opstillers fulde navn, alder og evt studie. Jævnført § 5, stk. 8 kræver opstilling til bestyrelsen, medlemskab af foreningen.

Den endelige dagsorden offentliggøres efter d. 2 marts dog ikke senere end tre dage før generalforsamlingen.

Vel mødt

- Bestyrelsen

[1]: http://www.cafeen.org/index.php?generelt=2
Sneen falder på Caféen?
31. oktober 2019
Fredag kl. 20:59 falder den første sne på Caféen?

Caféen? giver den første sne-bajer .. så kom og vær med til at fejre at endnu en uge er overstået .. og weekenden starter!

Mens vi venter på at julebryggen bliver frigivet, vil det være muligt at nyde Carlsberg 47 eller Grimbergen Noël fra fad.
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2019
09. marts 2019
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2019
1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Mikkel Holmstrøm Stolborg
2) Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Nadia Raagaard Vilby

3) Valg af 3 stemmetællere

4) Bestyrelsens beretning v. Rune Vium Søndergaard

5) Kassererens beretning v. Natasha Kure Oreskov

Revision ved Jakob Guldberg Aaes og Sven Uhrenholdt Frenzel

6) Godkendelse af regnskab 2018

7) Orientering om uddeling af årets resultat

8) Fastsættelse af kontingent

9) Orientering om særlige medlemskaber givet i 2018/2019

10) Valg af bestyrelse

Opstillede:

o Freja Randi Søndergaard Lauritsen (under 25)

o Tina Byberg Michelsen (under 25)

o Adam Svane Pedersen (25+)

o Bjarke Theil Nielsen (25+)

o Natasha Kure Oreskov (25+)

o Rune Vium Søndergaard (25+)

o Stefan K. S. Koscielniak (25+)

11) Valg af revision og kritisk revision

12) Indkomne forslag

o Vedhæftet via link

13) Eventuelt

https://drive.google.com/drive/folders/1k3dLTSuXjTGzvMWjZaQ0yv9SBj2OvMJA?usp=sharing
Ordinær Generalforsamling 2019
11. februar 2019
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2019

I henhold til foreningens vedtægter[1] indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling 2019 i Foreningen til Cafedrift af 1993.
Læs mere...
Caféen?s 25 års jubilæum
23. juli 2018
Så skete det faktisk!

Caféen? har eksisteret i 25 år! Hvem havde troet det om den lille studiebar der i 1993 måtte købe øl hos Carlsberg på klods.

Men vi er blevet 25 år ældre siden da, og det skal fejres!!

Læs mere...

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter