Dagens citat:
Man må altid slå på Pelle
-- Alle (næsten)

Kalender

Ingen arrangementer i kalenderen af denne type
Cafeen billedcollage

nyheder

30 års Jubilæum
31. maj 2023
Kammerater! Det har været mange år!

Det er sket, Caféen? er blevet 30 år! Vi er flyttet er par gange, afholdt utrolig mange events, både store som små og flere tusind studerende, ansatte m.m. er blevet serveret igennem årene!
Det skal selvfølgelig fejres! Vi vil derfor gerne invitere alle dem der har været med til at gøre Caféen? til en unik oplevelse i vores alles hjem, herunder studerende, nuværende og tidligere frivillige, KUs drift, leverandører og meget mere, til et brag af en fest lørdag d. 29 juli!!
Så kom og fejre de sidste 30 år vi har været her, og de næste mange år vi vil være her!

Hvis der er en medstuderende eller kollega, som ikke skulle være inviteret, så send endelig dette i deres retning, så vi kan sørge for at fejre jer alle!

Facebook event

- Caféen?
Indkaldelse til bestyrelsesmøde
09. maj 2023
Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde.

Mødet afholdes Onsdag d. 24/5-23 kl. 18:00 i foreningens lokaler.
Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet.

Ønsker man at deltage i mødet, kan man sende en besked til bestyrelsen på cafe@cafeen.org.

Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde (på cafe@cafeen.org) senest Tirsdag d. 23/5-23
kl. 23:59. Dagsorden udsendes snarest herefter.
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2023
11. marts 2023
I henhold til foreningens vedtægter[1] indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling 2023 i Foreningen til Cafedrift af 1993.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 14 marts, klokken 17:45 i foreningens lokaler på Universitetsparken 15C.

Under mødet vil der være vand, kaffe/the, mad og snacks til alle deltagere, og efter mødet er slut vil der være fri bar i light/lux øl, vand og spiritus!

Jævnfør § 5, stk. 5, 6 & 7 skal det påpeges, at forslag til vedtægtsændringer, opstillinger til bestyrelsen samt øvrige emner til dagsordenen skal sendes til cafe@cafeen.org, og skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 6 marts, kl. 23:59:59.

Forslag/opstillinger modtaget herefter betragtes som ugyldige, og forkastes.
Opstillinger til bestyrelsen skal indeholde opstillers fulde navn, alder og evt studie. Jævnført § 5, stk. 8 kræver opstilling til bestyrelsen, medlemskab af foreningen.

Den endelige dagsorden offentliggøres efter d. 7 marts dog ikke senere end tre dage før generalforsamlingen.

Vel mødt
- Bestyrelsen
[1]: http://www.cafeen.org/index.php?generelt=2
Læs mere...
Ekstraordinær Generalforsamling 2022
07. oktober 2022
Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2022 med formål at godkende årsregnskabet for 2021

I henhold til foreningens vedtægter[1] indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling 2022 i Foreningen til Cafédrift af 1993.

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 10 oktober, klokken 17:45, i foreningens lokaler.

Dagsorden offentliggøres senest tre dage før generalforsamlingen.

Sammen med dagsordenen vil der blive udsendt en liste med gældende retningslinjer for mødet, samt en kopi af regnskabet for 2021.

Vi minder alle medlemmer om, at der skal kunne fremvises gyldigt medlemskort, som bevis på medlemskab af foreningen.

Ved melding til bestyrelsen seneste kl. 23:59 d. 9 oktober, vil der være mulighed for mad før mødet.

Vel mødt
- Bestyrelsen
[1]: http://www.cafeen.org/index.php?generelt=2
Læs mere...
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2022
05. marts 2022
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2022
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Morten Rasmussen

2) Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Torben Olai Milhøj

3) Valg af 3 stemmetællere

4) Bestyrelsens beretning v. Freja Randi Søndergaard Lauritsen

5) Kassererens beretning v. Natasha Kure Oreskov
På givne tidspunkt d. 5/3-2022 er regnskabet endnu ikke klar til offentliggørelse.
Der arbejdes hårdt på det og vil blive eftersendt såfremt det når at blive klar til Generalforsamlingen
Revision ved Jakob Guldberg Aaes & Adam Svane Pedersen

6) Godkendelse af regnskab 2021

7) Orientering om uddeling af årets resultat
Intet uddelt efter beslutning på ordinær generalforsamling 2021

8) Fastsættelse af uddeling af årets resultat efter konsolidering

9) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 25 kr.

10) Orientering om særlige medlemskaber givet i 2021/2022

11) Valg af revision og kritisk revision
Bestyrelsen foreslår Jakob Guldberg Aaes og Sune Halkjær

12) Valg af bestyrelse

Opstillede:

o Christian Påbøl Jacobsen (21+)

o Natasha Kure Oreskov (21+)

o Nicolas Arnvig (21+)

o Phillip Martin Østerskov Jensen (21+)

o Stefan Kröll Rasmussen (21+)


13) Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer indsendt af Bestyrelsen og Nicolai Kofod-Jensen
o Vedhæftet via link: https://drive.google.com/drive/folders/16bKnJ40_9sBQMrhDn5TmcMEhdmNOcJ2f?usp=sharing

14) Eventuelt


Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter