Kalender

Ingen arrangementer i kalenderen af denne type
Om Caféen?
Vedtægter
Ordensregler
Referater
Forretningsorden


Caféen?s historie


Foreningen til Cafédrift af 1993 – i daglig tale kaldet “Caféen?” blev stiftet den 29. juli 1993. Forinden havde der været arrangeret fredagsbarer af blandt andre studenterforeningerne Potens og Fakultet. Disse fredagsbarers popularitet gjorde det muligt at stifte Caféen? som en permanent og tværfaglig fredagsbar.

Caféens fødselsdag

Caféen? blev startet op i kælderen under undervisningslokalerne på Jagtvej 155D – Den Gamle Brandstation. Næsten fra sin spæde start var Caféen? imidlertid truet af flytning, da lokalerne skulle rives ned. Årene gik med en uvis fremtid for Caféen?, som efterhånden var blevet stamsted for rigtig mange studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, og Caféen? fik tilnavnet “Hjem” efter inspiration fra et vægmaleri med Basserne. Men pludselig en sommerdag i 2004 faldt dommen: Caféen? skulle rømmes inden for få dage.
Da der endnu ikke var fundet lokaler til at huse Det Naturvidenskabelige Fakultets fredagsbar, bestod fredagsbarerne til studiestart i 2004 af et par havepavilioner og et fadølsanlæg. Det blev imidlertid hurtigt for koldt for de Hjem-løse studerende, der måtte cykle rundt i regn og blæst til andre fredagsbarer i resten af byen. Man blev dog hurtigt mødt med skæve blikke når man ankom, for folk lærte hurtigt, at når den Naturvidenskabelige Invasion kom, ville lageret hurtigt blive tømt for øl. Det skulle dog ikke forhindre Caféen?s folk i at holde fest, for de kunne altid skaffe et vognlæs øl så festen kunne køre videre!
I januar 2005 lykkedes det endelig at få nye lokaler til Caféen?, som flyttede ind i en midlertidig barak på parkeringspladsen mellem Rigshospitalets Kollegium og August Krogh Institutet. Trods de meget spartanske forhold på parkeringspladsen, der om vinteren blev omdannet til et mudderhul, blev Caféen? hurtigt populær i sin nye form, hvilket var heldigt, da den ellers midlertidige løsning virkede mere og mere permanent.
2 år hengik på parkeringspladsen, før det endelig lykkedes at finde nye lokaler til Caféen?. De krævede dog en større ombygning før de kunne bruges til fredagsbar, så selve indretningen kunne først begynde i sommeren 2007. Til studiestart i september kunne Caféen? endelig åbne op for de nye lokaler, som de studerende forhåbentlig kan få glæde af i mange år endnu!

Caféen?s formål og virke

Caféen? er en forening for studerende, drevet af frivillig arbejdskraft fra studerende. Caféen? har til formål at drive fredagsbar og lektiecafe med den hensigt at samle de studerende på tværs af uddannelser og årgange. Således kan alle studerende og dimitender fra videregående uddannelser optages som medlemmer på Caféen?.
Ud over i det daglige at fungere som lektiecafe og fredagsbar, afholder Caféen? også mange andre arrangementer. Her kan blandt andet nævnes live musik, julefrokoster, grill-aftener, spilleaftener, fællesmiddage samt et væld af andre ting.

Le Mans på Caféen?

Caféen? er upolitisk og er ikke en profitvirksomhed. Derfor er der årligt uddelinger, hvor et eventuelt overskud kan deles ud til studenterforeninger og lignende.
Caféen? drives i det daglige af en bestyrelse, som får sat rammerne for sit virke på den årlige generalforsamling i marts. Dertil kommer et stort hold trofaste nøglebærere, som hjælper med at holde åbent samt et bartendercrew, der sørger for, at du ikke går tørstig hjem!
Det er muligt at følge med i Caféen?s drift og arrangementer på nærværende hjemmeside samt på Caféen?s debatforum, hvor der bliver diskuteret alt mellem himmel og jord.

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter