Dagens citat:
Det kilder heller ikke, når du ikke ved den kommer..
-- Magnus til Nadia

Kalender

DECEMBER
Tuesday d. 10. December 2019

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde. Mødet afholdes tirsdag d. 10/12 kl. 18 i Caféen?s lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde (på cafe@cafeen.org) senest mandag d. 9/12-19 kl. 12.00. Dagsorden udsendes snarest herefter.

Referater