Kalender

JULY
Monday d. 22. July 2024

Bestyrelsesmøde 22/07-2024

Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde. Mødet afholdes mandag d. 22/07/2024 kl. 18:00 i foreningens lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Ønsker man at deltage i mødet, bedes man sende en besked til bestyrelsen på cafe@cafeen.org, senest dagen før hvis man gerne vil have mad med. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 21/07-2024 kl. 18:00. Dagsordenen udsendes snarest herefter.

Caféen? Puljen

Vi er glade for at meddele, at Caféen? har besluttet at bringe Caféen? Puljen tilbage! Efter et par hårde år, har vi endelig plus på bundlinjen igen og det skal komme alle til gode!

Da puljen ikke har været afviklet siden 2019, er der en i denne omgang tildelt et ekstraordinært stort beløb på 100.000DKK.

Caféen? Puljens Formål:

Caféen? Puljen har til formål at støtte og fremme studenterinitierede aktiviteter, der forbedrer det sociale og faglige studiemiljø på Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet. Puljen skal muliggøre, at studerende kan arrangere og udvikle aktiviteter af faglig eller social karakter til gavn for andre studerende.

Der vil være fokus på at puljen tildeles mange projekter fremfor større projekter. Samt til projekter med mange deltagere.

Der kan søges for allerede afviklede aktiviteter eller indkøb.

Frister:

Ansøgningsfrist: 1. Februar 2024
Svar på ansøgning: 15. Februar 2024
Indsendelse af bilag: 15. Marts 2024
Udbetaling: 1. April 2024

Krav for at søge Caféen? Puljen:

 1. Ansøgeren skal være en eller flere studerende, Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet (SCIENCE).
 2. Ansøgeren skal være medlem af Caféen?
 3. Projektet skal være initieret og drevet af studerende på SCIENCE, for studerende på SCIENCE.
 4. Ansøgningen og budget skal være indsendt til puljen inden ansøgningsfristen.
 5. Der skal sendes et samlet budget for hele projektet/begivenheden.
 6. Projektet skal være realistisk og fremstå gennemarbejdet.
 7. Ansøgningen skal være på minimum 250 kr.
 8. Hvis der modtages sponsorat, skal det tydeligt fremgå, at arrangementet er støttet af Caféen?.
 9. Kvittering eller Faktura for hvad pengene er brugt til skal sendes til Caféen? indenfor deadline

Caféen? støtter som udgangspunkt ikke følgende aktiviteter:

 • Driftsudgifter i forbindelse med etablerede aktiviteter
 • Tab eller skader som følge af skybrud, brand, tyveri mv.
 • Ændringer eller udnyttelse af universitetets bygninger i modstrid med universitetets interesser.
 • Køb af alkohol.
 • Aktiviteter, der hører under eller konkurrerer med fakultetets, instituttets eller centers normale drift (f.eks. studieintroduktionsprogrammer, karrieredag osv.).
 • Aflønning.
 • Specialeprojekter og andre forskningsprojekter.

Vi håber, at Caféen? Puljen vil være med til at styrke vores fællesskab og skabe endnu flere spændende initiativer. Yderligere information om ansøgningsprocessen og kravene vil blive gjort tilgængelige på vores hjemmeside.

Ansøg Her

Ved spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes på cafe@cafeen.org

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter