Dagens citat:
Så i hvor elastisk jeg var?!
-- Søren Vrist

Kalender

JANUARY
Tuesday d. 28. January 2020

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde. Mødet afholdes tirsdag d. 28/1 kl. 18 i Caféen?s lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde (på cafe@cafeen.org) senest mandag d. 27/1-20 kl. 12.00. Dagsorden udsendes snarest herefter.

Ordensregler på Caféen?
0: Følgende ordensregler gælder på Caféen?s areal og de tilstødende arealer.
1: Man skal medbringe medlemskort og fremvise dette på forlangne.
2: Man må ikke urinere i gården.
3: Man må ikke sætte stole og borde på brostenene.
4: Man må ikke bruge indendørsmøbler udenfor.
5: Man må ikke larme unødvendigt udenfor.
6: Man må ikke ryge indenfor - dette gælder også e-cigaretter og tilsvarende.
7: Der må ikke stå borde og stole på dansegulvet på frebarer efter kl 20.
8: Bag baren skal du fungere som bartender.
9: Der skal være læsero fra 12-17 mandag-fredag.
10: Man må ikke indtage egne drikkevarer på Cafeen?s arealer.
11: Afspilning af egen medbragt musik er kun tilladt, hvis det kan dokumenteres lovligt.
12: Man skal til enhver tid følge henstillinger fra en vagthavende nøglebærer, et bestyrelsesmedlem eller bestyreren.
13: Man må ikke udvise truende eller voldelig adfærd.
14: Man må ikke udvise destruktiv adfærd.
15: Man må ikke overtræde gældende dansk lovgivning.
16: Der skal være plads til alle, udvis respekt over for dine medmennesker.

Overtrædelser af disse regler kan medføre inddragelse af medlemskort.

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter