Dagens citat:
Det kostede mig 600 kr i creme, men det var det værd.
-- Esbilon

Kalender

MAY
Tuesday d. 21. May 2019

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde. Mødet afholdes tirsdag d. 21/5 kl. 18 i Caféen?s lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde (på cafe@cafeen.org) senest mandag d. 20/5-19 kl. 12.00. Dagsorden udsendes snarest herefter.
Læs mere...

Wednesday d. 29. May 2019

Det er tid til en hel aften kun for piger og damer med masser af spas og god mad. _____ It is time for another great evening filled with a lot of fun and giggles for all the ladies.
Læs mere...

nyheder

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling 2018
10. marts 2018
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2018
1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Tue Michael Tommerup-Nielsen
2) Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Morten Rasmussen

3) Valg af 3 stemmetællere

4) Bestyrelsens beretning v. Arinbjörn Brandsson
5) Kassererens beretning v. Natasha Kure Oreskov

Revision ved Jakob Guldberg Aaes og Sven Uhrenholdt Frenzel

6) Godkendelse af regnskab 2017

7) Orientering om uddeling af årets resultat

8) Fastsættelse af kontingent

9) Orientering om særlige medlemskaber givet i 2017/2018

10) Valg af bestyrelse

Opstillede:

o Adam Svane Pedersen (under 25)

o Freja Randi Søndergaard Lauritsen (under 25)

o Amalie Willum (25+)

o Bjarke Theil Nielsen (25+)

o Natasha Kure Oreskov (25+)

o Rune Vium Søndergaard (25+)
11) Valg af revision og kritisk revision

12) Indkomne forslag

o Ingen forslag.
13) Eventuelt

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Caféen? poll

Hvem holder den bedste revy ?
Biologi
Datalogi
Fysik
Matematik
Mol-Bio
Hvad er en revy
Humatisterne
   Se resultat

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter