Dagens citat:
H2 har det med sin lever som Djengis-Khan havde det med øst-europa!
-- Esbilon

Kalender

Ingen arrangementer i kalenderen af denne type

nyheder

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling 2018
10. marts 2018
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2018
1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Tue Michael Tommerup-Nielsen
2) Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Morten Rasmussen

3) Valg af 3 stemmetællere

4) Bestyrelsens beretning v. Arinbjörn Brandsson
5) Kassererens beretning v. Natasha Kure Oreskov

Revision ved Jakob Guldberg Aaes og Sven Uhrenholdt Frenzel

6) Godkendelse af regnskab 2017

7) Orientering om uddeling af årets resultat

8) Fastsættelse af kontingent

9) Orientering om særlige medlemskaber givet i 2017/2018

10) Valg af bestyrelse

Opstillede:

o Adam Svane Pedersen (under 25)

o Freja Randi Søndergaard Lauritsen (under 25)

o Amalie Willum (25+)

o Bjarke Theil Nielsen (25+)

o Natasha Kure Oreskov (25+)

o Rune Vium Søndergaard (25+)
11) Valg af revision og kritisk revision

12) Indkomne forslag

o Ingen forslag.
13) Eventuelt

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter