Dagens citat:
Nu går jeg hjem og hænger mig i mine bryster
-- Engholm

Kalender

MARCH
Thursday d. 22. March 2018

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2018 kl. 18:00 i foreningens lokaler. Hvis man gerne vil deltage, bedes man informere bestyrelsen herom på cafe@cafeen.org, og forslag til dagsordenen bedes ligeledes sendt til bestyrelsen inden d. 21 marts kl. 12:00. Dagsordenen offentliggøres snarest herefter.

nyheder

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling 2018
10. marts 2018
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2018
1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Tue Michael Tommerup-Nielsen
2) Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Morten Rasmussen

3) Valg af 3 stemmetællere

4) Bestyrelsens beretning v. Arinbjörn Brandsson
5) Kassererens beretning v. Natasha Kure Oreskov

Revision ved Jakob Guldberg Aaes og Sven Uhrenholdt Frenzel

6) Godkendelse af regnskab 2017

7) Orientering om uddeling af årets resultat

8) Fastsættelse af kontingent

9) Orientering om særlige medlemskaber givet i 2017/2018

10) Valg af bestyrelse

Opstillede:

o Adam Svane Pedersen (under 25)

o Freja Randi Søndergaard Lauritsen (under 25)

o Amalie Willum (25+)

o Bjarke Theil Nielsen (25+)

o Natasha Kure Oreskov (25+)

o Rune Vium Søndergaard (25+)
11) Valg af revision og kritisk revision

12) Indkomne forslag

o Ingen forslag.
13) Eventuelt

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Caféen? poll

Hvem holder den bedste revy ?
Biologi
Datalogi
Fysik
Matematik
Mol-Bio
Hvad er en revy
Humatisterne
   Se resultat

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter