Kalender

JUNE
Monday d. 10. June 2024

Bestyrelsesmøde 10/6-2024

Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde. Mødet afholdes mandag d. 10/06/2024 kl. 18:00 i foreningens lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Ønsker man at deltage i mødet, kan man sende en besked til bestyrelsen på cafe@cafeen.org. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 9/06-2024 kl. 18:00. Dagsordenen udsendes snarest herefter.

nyheder

Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2022
07. oktober 2022
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s ekstraordinære generalforsamling 2022

1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Valg af 3 stemmetællere
4) Godkendelse af regnskab 2021
5) Fastsættelse af uddeling af årets resultat efter konsolidering
6) Evt.

Bilag til dagsordenen kan findes på følgende link: https://drive.google.com/drive/folders/1mmJFyc_hW0aPBESHP_L5gaHfpcHYdrCf?usp=sharing

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter