Kalender

MAY
Monday d. 6. May 2024

Bestyrelsesmøde 6/5-2024

Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde. Mødet afholdes mandag d. 06/05/2024 kl. 18:00 i foreningens lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Ønsker man at deltage i mødet, kan man sende en besked til bestyrelsen på cafe@cafeen.org. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 05/05-2024 kl. 18:00. Dagsordenen udsendes snarest herefter.

nyheder

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling 2023
11. marts 2023

Dagsorden


Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2023

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Valg af 3 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning v. Stefan Kröll Rasmussen
 5. Kassererens beretning v. Nicolas Arnvig
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Orientering om uddeling af årets resultat
 8. Fastsættelse af uddeling af årets resultat efter konsolidering
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg af revision og kritisk revision
 11. Orientering om særlige medlemskaber givet i 2022/2023
 12. Valg af bestyrelse
  • Opstillede:
   • Albert Daniel Friis-Hansen (21+)
   • Felix Krogh Vissing (21+)
   • Nicolai Jacob Kofod-Jensen (21+)
   • Nicolas Arnvig(21+)
   • Phillip Martin Østerskov Jensen (21+)
   • Stefan Kröll Rasmussen (21+)
 13. Indkomne forslag
  • Forslag om §8 stk 1, Bilag 1
  • Tilføjelse til §8, Bilag 1
  • Rettelse til §8 stk 6, Bilag 1
  • Froslag om §7 Stk.2., Bilag 2
 14. Udlejning
 15. Code of Conduct
 16. Ekstern Bogholder
 17. Evt.

  Bilag på Google Drive

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter