Kalender

JULY
Monday d. 22. July 2024

Bestyrelsesmøde 22/07-2024

Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde. Mødet afholdes mandag d. 22/07/2024 kl. 18:00 i foreningens lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Ønsker man at deltage i mødet, bedes man sende en besked til bestyrelsen på cafe@cafeen.org, senest dagen før hvis man gerne vil have mad med. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 21/07-2024 kl. 18:00. Dagsordenen udsendes snarest herefter.

nyheder

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2023
31. oktober 2023
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s ekstraordinære generalforsamling 2023

1) Godkendelse af generalforsamlingen*
2) Valg af ordstyrer
3) Valg af referent
4) Valg af 3 stemmetællere
5) Godkendelse af regnskab 2022
6) Fastsættelse af uddeling af året resultat.
7) Evt.

Bilag til dagsordenen kan findes på følgende link:
https://drive.google.com/drive/folders/1G3NaWrayBsE1Lbltx1MpfBX7S2HIaP0P?usp=sharing

* Bestyrelsen er opmærksomme på at dagsorden er udgivet forsent. Første punkt har derfor til formål at godkende den fortsatte afvikling af generalforsamlingen.

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter