Kalender

JULY
Monday d. 22. July 2024

Bestyrelsesmøde 22/07-2024

Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde. Mødet afholdes mandag d. 22/07/2024 kl. 18:00 i foreningens lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Ønsker man at deltage i mødet, bedes man sende en besked til bestyrelsen på cafe@cafeen.org, senest dagen før hvis man gerne vil have mad med. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 21/07-2024 kl. 18:00. Dagsordenen udsendes snarest herefter.

nyheder

Dagsorden
09. marts 2024
Dagsorden til Foreningen til Cafédrift af 1993s generalforsamling 2024

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af 3 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning v. Stefan Kröll Rasmussen
5. Kassererens beretning v. Nicolas Arnvig
6. Godkendelse af regnskab
7. Orientering om uddeling af årets resultat
8. Fastsættelse af uddeling af årets resultat efter konsolidering
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg af revision og kritisk revision
11. Orientering om særlige medlemskaber givet i 2023/2024
12. Tillidsrepræsentanter
13. Valg af bestyrelse
Opstillede:
Charlotte Loklindt Christensen(21+)
David Juul Tillge (21+)
Felix Krogh Vissing (21+)
Ida Bruzelius Kærn (21+)
Mathias Graae Larsen (21+)
Nicklas Birkedal Slott Jørgensen (21+)
Sebastian Kamper Nilausen (21+)
Stefan Kröll Rasmussen (21+)
14. Indkomne forslag
15. Evt.

Bilag:
- Ingen indkomne forslag
- Regnskabet forventes ikke færdigt, derfor ingen regnskabs bilag

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter